0Item(s)

You have no items in your shopping cart.

Customers rate our service with 9,5  

Product was successfully added to your shopping cart.

Retourneren

English soon!l hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering. Indien je meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of je het wilt houden) en indien hierdoor schade aan het product ontstaat, bent je als klant voor deze waardevermindering aansprakelijk. Je mag de producten beoordelen/gebruiken zoals in onze winkel(s) ook mogelijk is.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons binnen 14 dagen na levering per post of e-mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Eventueel kun je gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage uniforme voorwaarden). Je dient de goederen zo oorspronkelijk en zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van jouw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering. Je dient zelf de retourkosten te betalen.

Indien een product niet per gewone post geretourneerd kan worden, zoals een meubelstuk, moet je rekening houden dat een retour-zending binnen Nederland ongeveer € 75,- zal kosten.

Tenslotte: wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Het retouradres is: De Weldaad, Noordermarkt 35, 1015 NA Amsterdam