Retouren & klachten

Retourneren
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering. Indien je meer doet met de producten dan het beoordelen daarvan (om te kijken of je het wilt houden) en indien hierdoor schade aan het product ontstaat, bent je als klant voor deze waardevermindering aansprakelijk. Je mag de producten beoordelen/gebruiken zoals in onze winkel(s) ook mogelijk is. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons binnen 14 dagen na levering per post of e-mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Eventueel kun je gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie ook uniforme voorwaarden). Je dient de goederen zo oorspronkelijk en zo spoedig als mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van jouw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering. Je dient zelf de retourkosten te betalen.

Indien een product niet per gewone post geretourneerd kan worden, zoals een meubelstuk, moet je rekening houden dat een retour-zending binnen Nederland ongeveer € 75,- zal kosten. Let op: maatwerk is uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Tenslotte: wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Het retouradres is: De Weldaad, Noordermarkt 35, 1015 NA Amsterdam

Klachten
Wij doen onze uiterste best om aan al jouw verwachtingen te voldoen. Ben je toch niet tevreden? Of heb je een klacht over een product of onze dienstverlening? Dat is vervelend, maar daar gaan we iets aan doen! Neem in dat geval contact met ons op via [email protected] Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie van ons, in ieder geval uiterlijk binnen 5 werkdagen. En binnen 14 dagen kun je een inhoudelijke reactie van ons verwachten, waarmee we hopen dat jouw klacht opgelost is. 

Indien je onverhoopt toch niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).